Open race

XXXIV. Horský kros Pruské – Vršatec

Dňa 2. septembra 2017 sa na trati 17. WMMRCH uskutoční XXXIV. ročník Horského krosu Pruské-Vršatec. Štart open race je o 13:30 hod. na námestí Hugolína Gavloviča v Pruskom. Dĺžka trate je 9,6 km, stúpanie 606 m, klesanie 106 m, prevýšenie 500 m.

Kategórie – muži 19 rokov a starší, ženy 19 ročné a staršie. Vek nie je ohraničený.

Štartovné: 10 EUR

Prejsť na registráciu

Ceny

Prví traja v kategórii mužov a žien získajú finančné odmeny. Pri prezentácii každý pretekár dostane tašku s čelenkou a miestnymi produktmi.