Malý Vršatec

Dňa 2. septembra 2017 sa v parku SOŠ Pruské uskutoční detský beh – Malý Vršatec 2017. Štart detí je o 9.30 hod., prezentácia bude v kancelárii pretekov od 8.30 hod. Dĺžka trate je 850 m, prevýšenie 32 m.