Open race

XXXIV. Horský kros Pruské – Vršatec 2017 so štartom 2. 9. 2017 o 13:30

Malý Vršatec

Detský beh Malý Vršatec 2017 so štartom 2. 9. 2017 o 9:30